Veilig opgroeien met Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdbescherming wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding van Jeugdbescherming richt zich op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid. Wij zorgen voor een leefsituatie waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.

Beste Overheidsorganisatie v/h jaar

Jeugdbescherming Regio Amsterdam is ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’. De jury vond dat Jeugdbescherming met veel lef en gedrevenheid een diepgaande verandering van haar werkwijze en cultuur heeft doorgevoerd. Lees het juryrapport

Training, Kennis, Franchise, Resultaat!

De Jeugdbescherming Akademie combineert kennis en kunde met als doel kinderen veilig te laten opgroeien. Wij bieden praktijkgerichte trainingen voor professionals op het gebied van jeugdzorg, evenals organisatieadvies en procesbegeleiding. Lees meer over de Akademie

Eén gezin, één plan, één gezinsmanager

Wij werken met intensief gezinsgericht casemanagement: één gezinsmanager pakt samen met het gehele gezin de problemen aan. We benutten de krachten van het gezin en hun netwerk. Samen met hen en de samenwerkingspartners maken we een gezinsplan. Het gezin staat centraal met als doel dat kinderen blijvend veilig opgroeien.

Onze werkwijze

Henrika, gezinsmanager bij Jeugdbescherming

Ieder kind veilig!

Ieder kind veilig is niet alleen een zaak van Jeugdbescherming. Het is boven alles de verantwoordelijkheid van ons allemaal.